1. دکتر بهرام خزاعی پاسخ

  مهرزاد نازنین و خوب و خوشگلم،
  با دولت مدرن هم، حتا اگر همه از بزرگان و میان اندازان (هر دو مورد در نظر است), کوچکان که همیشه کوچکند، با اینکه دولت و مدرن و دولت مدرن چه معنى میدهند هم با هم یک نظر باشند ، امکان دمکراسی ، خدا فقط میداند، که از اندک هم اندک تر است.
  قبل از آغازنظر پراکنی ، اگر قبول کنیم که این آمریکای نازنازی اگر دولت سوپر مدرن نباشد حتما مدرن تلقی میشود ، کوچکترین اثری از آثار دمکراسی وجود ندارد. و این هیچ ربطی به سقوط یا ورود جامعه به خداحافظی رسمی که مراکز رسمی مانند دانشگاه پرینستون ندارد. تو که حتما میدانی ولی اگر خواننده ای دیروز از پشت کوه قاف وارد جامعه آمریکا شد أش اداره کنندگان و صاحبان جامعه آنقدر غلیظ شد که متولیانی چون PU
  ناچار شدند یک جیغی بکشند حتا اگر نوع بنفش آن باشد.
  منظور من این ها نبود بلکه اعلام رسمی و قانونی از شروع اولین بحث ها و سپس در ۶۴۷۳ جای (نشمردم ، همینطور فله ای گفتم) قانون اساسی و متمم ها ی پس و پخش آن بود که “یا ایهی الناس بدانید و آگاه باشید که ما پدران آمریکا پس از سد هزار جور مشورت جور و واجور فهمیدیم و شما هم که به وضوح جوجه های ما هم حساب نمیشوید بدانید که دمکراسی از جوری که نگاهش کنید بوی بسیار بدی دارد و بدانید پس بنا بر فرمایش حضرت اشرف جادوگران بنجامین فرانکلین ارواحناه فداه که فرمود… دقت کنید ،گوش دهید که بعد ادعای غبن نکنید که “اسقاط کافه خیارات شد حتی خیار غبن” که اگر کفتید به وکیل بلا عزلتان آبراهیم لینکلن میگوئیم که خواهر و مادرتان را یکی کند
  این مملکت صاحب دارد و آنها تصمیم گرفته اند که “آمریکا از اینجا تا ابدیت جمهوری خواهد بود”. نه دمکراسی.
  بنابراین ،مهرزاد عزیز من ، تو بهتر از هر کس میدانی که آمریکا ، بر طبق تعریف غیر قابل تغییر، یک کشور جمهوری مثل دسته گل است. نه کشور کشور لات و لوت ها ی دمکراسی که هر عوام فریب دهشاهی یکقرانی بتواند با یک مشت شعار سد تا یک غاز سوار مردم عزیز شود.
  بنا براین محض رضای خدا اول از همه این تیارت دمکراسی را بیایم جمعش کنیم تا بتوانیم پس از آن یک بحث درست حسابی بزنیم تو رگ.
  فدای تو بعد از هزار سال که ندیده امت،
  بهرام خزاعی

 2. محمد علی سوری لکی پاسخ

  جناب دکتر بروجردی هموطن گرامی و عزیزم من دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه علامه طباطبایی هستم و اهل استان لرستان شهرستان کوهدشت اگر برای شما امکان دارد با حضرتعالی در ارتباط باشم تا اگر برایتان مقدور است در برخی حوزه ها راهنماییم کنید.

 3. منصور پاسخ

  دوست عزیز دموکراسی که لفظی مدرن و متغیر و گسترده است ‘ اسباب وابزار دولت و ملت با تعاریف مدرن هستند ‘ اینکه با قطعیت آمار بدهیم که در اواخر جنگ اول و ابتدای حکومت رضا خان بیست کش
  ب

 4. منصور پاسخ

  کشور مدرن بوده اند کمی جای بحث دارد آیا میتوان هنوز کشوری به استثنا اسکاندیناویا و معدود کشور های مصون از دو جنگ را دمکرات دانست جای تامل و بحث دارد ‘ ملت دولت هم با تاریخ دور و دراز ما هم جای تامل دارد”’ خیر پیش

 5. منصور پاسخ

  کشور مدرن بوده اند کمی جای بحث دارد آیا میتوان هنوز کشوری به استثنا اسکاندیناویا و معدود کشور های مصون از دو جنگ را دمکرات دانست جای تامل و بحث دارد ‘ ملت دولت هم با تاریخ دور و دراز ما هم جای تامل دارد”’ خیر پیش

نظر بدهید